Algemene voorwaarden

Tickets zijn online verkrijgbaar en bij Tui at Home, Roland Kuipers, Landmeerseweg 10 Handel, 06-12584496.

De aankoop van tickets is bindend. Tickets worden alleen in zeer uitzonderlijke situaties retour genomen.

Online gekochte tickets worden digitaal verzonden. 

In geval van annulering van het concert heeft de koper recht op terugbetaling van de reeds betaalde ticketgelden, minus de gemaakte transactiekosten bij online aankoop, en zal Muziekgroep Internos de koper zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen.